RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wel of geen desinfectie voor en na hechtingen verwijderen

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2006 nummer 2

Vraag

Moet de huid van de patiënt voor en na het verwijderen van draadhechtingen, agraves, nietjes etc. worden gedesinfecteerd en moet er voor het verwijderen van hechtingen gebruik worden gemaakt van steriele materialen?

Antwoord

Bij deze overwegingen en dit advies wordt uitgegaan van een primair goed gesloten wond die niet is geïnfecteerd noch wijkt.

Literatuur

Om deze vraag te beantwoorden is eerst gekeken op PUBMED en de Cochrane library of er over dit onderwerp literatuur beschikbaar is.

Diverse zoekacties zijn gebruikt en deze zoekacties leverden niet de gewenste resultaten op. Daarna is gezocht op de website van het CDC (Centers for Disease Control) Atlanta, USA en op de website van de APIC, (Association for professionals in Infection Control and epidemiolgy. Op deze websites was niets te vinden om een antwoord te kunnen geven op deze vraag. In de literatuur zijn dus geen gegevens te vinden met betrekking tot een werkelijk verhoogd risico op het ontstaan van infecties, als desinfectie van de huid voor of na het verwijderen van hechtingen achterwege wordt gelaten.

Verpleegkundige handboeken

Tijdens de zoekactie is ook een aantal verpleegkundige websites geraadpleegd. Op één van deze websites stond het protocol "Hechtingen / agraves verwijderen". In dit protocol werd duidelijk aangegeven dat desinfectie met een huiddesinfectans voor en na het verwijderen moest plaats vinden. Tevens stond aangegeven dat gebruik moest worden gemaakt van steriel materiaal. Eén site gaf het advies om tijdens deze procedure steriele handschoenen te dragen.

Het hechten

Het doel van hechten is om de wondranden met behulp van hechtmateriaal aan elkaar vast te maken. Dit kan worden gedaan met oplosbaar en niet oplosbaar hechtmateriaal. Oplosbaar hechtmateriaal hoeft niet te worden verwijderd. Voor niet oplosbaar hechtmateriaal wordt meestal gebruik gemaakt van enkelvoudig geknoopte hechtingen, agraves of nietjes en deze worden bij een goed genezende wond meestal na 7 tot 10 dagen verwijderd.

Hechtingen verwijderen

Enkelvoudig geknoopte hechtingen worden verwijderd door de knoop met een pincet vast te pakken en met een hechtingverwijdermesje (stitch-cutter) de hechtingdraad precies onder de knoop vlak boven de huid door te snijden. De hechting wordt dan uit de huid getrokken. Bij het verwijderen van nietjes of agraves wordt de onderkant van de bek van de verwijdertang tussen de huid en de agrave/ het nietje geschoven. Als de tang wordt gesloten zal de agrave uitbuigen en loskomen van de huid.

Advies

Enkelvoudig geknoopte hechtingen

Bij het verwijderen van enkelvoudig geknoopte hechtingen wordt alleen het zeer kleine stukje hechtingdraad dat loskomt onder de knoop, door de huid heen getrokken. De rest is al onderhuids aanwezig of wordt niet door de huid heen getrokken. Het losknippen van de hechting onder de knoop wordt gedaan met een disposable stitch-cutter, welke steriel verpakt wordt geleverd. De pincet hoeft niet steriel te zijn omdat alleen de knoop die boven de huid aanwezig is wordt vastgepakt. Tevens hoeven er geen handschoenen, dus ook geen steriele handschoenen te worden gedragen. Wél moet vooraf goede handhygiëne zijn toegepast.

Reiniging voorafgaand aan het hechting verwijderen zou alleen dienen om het eventueel aanwezige oude bloed en ander materiaal weg te halen om zo een beter zicht te krijgen op de hechtingen. Voor desinfectie voor en na het verwijderen van de hechtingen bestaat geen indicatie omdat de wondgenezing al zover is dat de barrièrefunctie van de huid al geheel is hersteld. Dit geldt ook voor het gebied rond de hechtdraad.

Agraves en nietjes

Bij het verwijderen van agraves en nietjes moet als enige eis worden gesteld dat goede handhygiëne is toegepast en dat de agravetang schoon is. De wond is na 7 tot 10 dagen gesloten en m.o. dringen niet door een gesloten wond naar binnen. Voor reiniging en desinfectie voor en na verwijdering van agraves of nietjes wordt hetzelfde advies gegeven als voor de enkelvoudig geknoopte hechtingen.

 

Auteur:

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.


Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Wel of geen desinfectie voor en na hechtingen verwijderen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu