RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Groepsrisico en het inventariseren van personenaantallen

Voor het berekenen van het groepsrisico is een inventarisatie van personenaantallen nodig. Er zijn in Nederland diverse methoden gangbaar om personen te inventariseren. Ieder van deze methoden heeft verschillende voor- en nadelen. Om meer eenheid in de omgang met personendichtheden te brengen, heeft het RIVM aan Oranjewoud/Save de opdracht gegeven om een doelmatige werkwijze te beschrijven om personen te inventariseren ten behoeve van groepsrisicoberekeningen.

In het rapport wordt een voorstel voor de personeninventarisatie gedaan. Het RIVM beschouwt deze voorgestelde werkwijze als een goed voorbeeld (of ‘good practice’) die de huidige beschrijvingen in de diverse handleidingen verduidelijkt. Daarmee heeft de werkwijze geen formele status, maar is goed bruikbaar voor het inventariseren van personenaantallen.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Groepsrisico en het inventariseren van personenaantallen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu