RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitor en evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen

In deze rapporten wordt verslag uitgebracht van de hielprikscreening per geboortejaar vanaf 2002.

Monitor

De monitor van de neonatale hielprikscreening voor kinderen geboren in 2015 is opgesteld door TNO Child Health in opdracht van het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek. De monitor beschrijft indicatoren als deelname, tijdigheid van de afname van de hielprik en het aantal verwijzingen naar een kinderarts. De cijfers over diagnostiek, veiligheid en detectie in deze monitor gaan over kinderen geboren in 2014 - een jaar eerder dan de overige cijfers uit deze monitor. Dit komt doordat het enige tijd duurt voordat deze gegevens voorhanden zijn. Een uitgebreidere beschrijving van de screening en gegevens over met name het diagnostisch traject bij kinderen geboren in 2015 zal medio 2017 gepubliceerd worden in de vorm van een verdiepend rapport.

Evaluatierapport

In 2014 is er naast de monitor een verdiepend rapport van de neonatale hielprikscreening bij kinderen geboren in 2014 opgesteld door TNO-Child Health in opdracht van het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Het betreft met name indicatoren over het diagnostische traject: bij welk deel van de kinderen verwezen uit de screening wordt een diagnose gesteld en is de behandeling tijdig ingezet.

In de kolom download vindt u de monitor en evaluatie hielprik.

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Hielprik / Monitor en evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu