RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors

De "DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors" biedt de benodigde basiskennis voor het adequaat kunnen uitvoeren van counselingsgesprekken over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho).

Inhoud van de cursus

In de cursus “DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors” leert u welke informatie een zwangere vrouw (indien zij dat wenst) moet krijgen over prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho, wat de voor- en nadelen zijn van prenatale screening en hoe een counselor de zwangere kan begeleiden bij het maken van keuzes waar zij voor kan komen te staan bij prenatale screening. Welke screeningstesten zijn er en hoe kunnen de uitslagen worden geïnterpreteerd? Wat zijn de vervolgonderzoeken en handelingsopties als er een afwijking wordt vermoed of aangetoond? De "DIN 2.1" geeft ook informatie over de juridische kaders van de prenatale screening, registratie van gegevens in Peridos, de landelijke en regionale organisatie, samenwerking tussen ketenpartners en de kwaliteitsborging.

Waar vindt u de cursus?

U kunt de pdf van de "DIN 2.1" downloaden in de kolom ‘Download’. U kunt de cursus lezen vanaf het scherm van uw pc, tablet of uitprinten. De tekst van de cursus neemt u zelfstandig door. De pdf bevat hyperlinks naar relevante artikelen en websites met verdiepende informatie.

Instructiefilm

De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) heeft de instructiefilm ‘Counseling Prenatale Screening’ uitgebracht en ter beschikking gesteld voor de DIN 2.1. De film is gemaakt voor counselors prenatale screening. De film geeft voorbeelden van counseling in de praktijk. In een rollenspel worden verschillende scenario`s doorgenomen en becommentarieerd.
Een link naar de film en het wachtwoord vindt u in de DIN 2.1.

De toets

De cursus kunt u afsluiten met een toets. In de tekst van de "DIN 2.1" vindt u de link naar de digitale toets. U dient op het aangegeven adres een account aan te maken. U krijgt vervolgens een mail met uw inloggegevens. De toets bestaat uit 20 toetsvragen. Als u 16 vragen goed beantwoordt, bent u geslaagd. U ontvangt een certificaat via e-mail.

Met uw inloggegevens kunt u gedurende een week opnieuw inloggen om de toets te maken. Uw account wordt na een week afgesloten óf als u drie keer zakt voor de toets. Als u de toets nog een keer wilt maken, moet u een nieuw account aanmaken.

Accreditatie

De "DIN 2.1" is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen. Als u een BIG-registratie heeft, dan schrijft het RIVM uw punten bij in uw persoonlijk dossier in PE-online (GAIA). Heeft u geen BIG-nummer? U dient dan zelf te zorgen voor opname van uw bijscholingsgegevens in de voor u relevante registraties. Dit geldt ook voor huisartsen die punten willen laten bijschrijven via de NVOG. Zie de tabel voor meer informatie.

Accreditatie per beroepsgroep

Beroepsvereniging

Punten/uur

Geaccrediteerd tot

Wie schrijft punten bij?

KNOV (verloskundigen)

3

1/1/2019

RIVM

NVOG (gynaecologen)

3

1/2/2018

RIVM

BEN (echoscopisten)

3

31/12/2018

U dient zelf te zorgen voor bijschrijving van de punten door het certificaat op te sturen naar accreditatie@echoscopisten.nl. Cursusnummer: C1603

Kwaliteitsregister V&VN

3

16/02/2018

RIVM

VKGN (klinisch genetici)

3

15/4/2018

RIVM

Huisartsen 3   Huisartsen kunnen (beperkt) accreditatiepunten krijgen via de NVOG. Zij dienen zelf te zorgen voor bijschrijving.

 

Counselors met een overeenkomst met een Regionaal Centrum Prenatale Screening, dienen zelf het certificaat op te sturen naar het betreffende Regionaal Centrum. De met de "DIN 2.1" behaalde accreditatiepunten tellen bij het Regionaal Centrum Prenatale Screening maar één keer in de twee jaar mee.

Privacy statement

Wanneer u deelneemt aan de e-learning worden uw persoonsgegevens (accountgegevens) en het eindresultaat van de toetsing geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om een certificaat te kunnen uitgeven als u geslaagd bent voor de toets en, indien van toepassing, het bijschrijven van accreditatiepunten in GAIA (PE-online).

De beheerder van de e-learning (The Courseware Company, Utrecht) heeft toegang tot uw gegevens ten behoeve van het accountbeheer en het oplossen van eventuele technische problemen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) draagt verantwoordelijkheid voor de omgang met de geregistreerde gegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de registratie. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden, anders dan hierboven genoemd, gegeven. Deze gegevens zullen voor een periode van 1,5 jaar worden bewaard.

Deelname aan deze e-learning houdt in dat u akkoord gaat met bovenstaande verwerking van uw gegevens.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu