RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ISI Rotavirus


Rotavirus in het kort

Wat is een rotavirusinfectie?

Een rotavirusinfectie is een besmettelijke ziekte, waarbij een ontsteking van de maag en de darm optreedt. Vrijwel ieder kind maakt voor het vijfde levensjaar een rotavirusinfectie door.
Rotavirusinfecties komen regelmatig voor in Nederland.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van rotavirus?

Ziekteverschijnselen zijn koorts, misselijkheid, overgeven en waterdunne diarree. De verschijnselen duren 4 tot 6 dagen. Na besmetting treden niet altijd ziekteverschijnselen op. De eerste keer dat iemand besmet raakt, zijn er meestal wel klachten. Na besmetting duurt het ongeveer 2 dagen voordat ziekteverschijnselen optreden. In uitzonderingsgevallen kan als gevolg van uitdrogingsverschijnselen ziekenhuisopname nodig zijn. Mensen kunnen de ziekte meerdere keren krijgen, maar de ziekte verloopt dan minder ernstig.

Hoe kun je rotavirus krijgen en hoe kun je anderen besmetten?

Het virus zit in de ontlasting van iemand die besmet is. Men kan door het toiletgebruik het virus aan de handen krijgen. Het virus kan terechtkomen op speelgoed en andere voorwerpen die besmette personen aanraken. Door handcontact met besmette personen en via besmette voorwerpen kan het virus aan de handen en daarna in de mond terechtkomen. Zo kan besmetting optreden. De ziekte is heel besmettelijk, vanaf het moment dat er ziekteverschijnselen zijn. De besmettelijkheid duurt ongeveer 1 week na het ontstaan van de klachten.

Wie kan rotavirus krijgen en wie loopt extra risico?

Vooral kinderen en ouderen lopen meer risico op een infectie. Kinderen op een kindercentrum lopen meer risico om daar in aanraking te komen met het virus. Vooral kinderen tussen de 6 en 24 maanden oud zijn erg kwetsbaar voor het rotavirus.

Hoe kan rotavirus worden voorkomen?

Het rotavirus is heel besmettelijk. Goede hygiëne helpt om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

 

Was de handen in de volgende situaties:

  • na gebruik van het toilet;
  • na het verschonen van een kind;
  • voor het bereiden van voedsel;
  • voor het eten.

Leer dat ook aan kinderen. Spoel daarna de handen af. Droog de handen goed af aan een schone, droge doek, een papieren handdoekje of keukenrol. Om effectief te zijn moet het handen wassen ten minste 15 seconden duren en moeten de handen daarna goed afgedroogd worden.

Toilet gebruiken/ reinigen:

Maak minimaal eenmaal per week, maar afhankelijk van de situatie vaker, het toilet schoon en droog. Gebruik van gewone schoonmaakmiddelen is voldoende. Verschoon regelmatig de handdoek in het toilet.

Douchen/ afdrogen:

  • Droog van boven naar beneden af. Zorg dat de handdoek die voor het onderlichaam gebruikt is daarna niet voor het bovenlichaam gebruikt wordt.
  • Gebruik om de patiënt af te drogen elke dag een eigen, schone handdoek.

Wanneer een kind diarree heeft:

  • Verschoon elke dag de handdoek in het toilet en de keuken.
  • Gebruik voor schoonmaken van het toilet wegwerpdoekjes of doekjes die alleen voor het toilet gebruikt worden. Bij diarree moeten deze doekjes op 90 graden worden gewassen.

Er is een vaccin op de markt. Dit is niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma en wordt niet vergoed.

Is rotavirus te behandelen?

Behandeling is meestal niet nodig. De ziekte geneest vaak vanzelf. Wanneer er veel vochtverlies is, zorg dan dat de patient goed blijft drinken. Bied extra drinken aan: met suiker (zoete dranken) en met zout (bouillon). U kunt ook kant-en-klare zakjes bij de drogist of apotheek kopen (ORS of Dioralyte). Let bij gebruik voor jonge kinderen erop dat de oplossing voor hen geschikt is. Lees de bijsluiter. Blijf drinken aanbieden, ook als het kind regelmatig overgeeft.

Kan iemand met rotavirus naar kindercentrum, school of werk?

Meestal is niet bekend of diarree bij een kind veroorzaakt wordt door een rotavirusinfectie. Als kinderen met diarree zich goed voelen kunnen ze gewoon naar het dagverblijf, de peuterspeelzaal of school. Informeer wel de leiding van het dagverblijf of de speelzaal als het kind diarree heeft, omdat het om een besmettelijke ziekte kan gaan. De leiding kan dan andere ouders informeren, zodat die alert kunnen zijn op verschijnselen bij hun kind. Een kind met diarree door een rotavirusinfectie is al besmettelijk voordat het ziek is. Daarom kunnen andere kinderen al besmet zijn. Thuishouden van het zieke kind helpt dan niet om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Wat doet de GGD?

Bij meerdere gevallen van diarree kan de GGD onderzoek doen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de GGD.

 
 

Meer informatie is te vinden op de speciale pagina over de rotavirusvaccinatie

naar boven

Home / Documenten en publicaties / ISI-standaarden / Vragen en antwoorden rotavirus

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu