RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In een studie waarin PGS 15 scenario’s via het Warehousemodel zijn gemodelleerd, geven deze scenario’s foutmeldingen als ik reken met ‘Mixed basis’ om een effectrapport te maken. (a) Wat moet ik doen om toch een effectrapport te genereren en (b) hoe kan ik in SAFETI-NL 6.54 de afstanden tot de interventiewaarden van de PGS 15 scenario’s bepalen?

De PGS 15 scenario’s via het Warehousemodel zijn alleen geschikt voor risicoberekeningen. Dit komt onder meer doordat de effecten van de blootstelling aan NO2, HCl en SO2 worden gecombineerd bij het bepalen van het overlijdensrisico.

(a) Voor het genereren van het effectrapport van de andere dan de PGS 15 scenario's kunt u het warehousemodel de-selecteren. Bij de berekening met ‘Mixed Basis’ wordt dan een effectrapport gemaakt van alle andere scenario’s in de studie (dus met uitzondering van de PGS 15 scenario’s).

NB: Dit is alleen om de effectrapportage te genereren. Wanneer vervolgens (opnieuw) de risico’s worden berekend, moeten de PGS 15 scenario’s weer worden geselecteerd.

(b) De afstanden tot de interventiewaarden van PGS 15 scenario’s kunnen worden afgelezen uit de grafieken. De onderstaande procedure moet per loods herhaald worden. De achterliggende reden is dat de gerapporteerde effecten samenhangen met de eigenschappen een fictieve stof die SAFETI-NL op de achtergrond aanmaakt, de zogenaamde  ‘warehouse reference’. De eigenschappen van deze ‘warehouse reference’ worden bij elke nieuwe loods (met mogelijk een nieuwe stoffensamenstelling) aangepast zonder dat het programma herkent dat eerdere effectberekeningen dan niet meer geldig zijn.

1. Kies Parameters > General parameters > dispersion stop criterion: mixed basis.

2. Kies het Warehouse model (de PGS 15 loods) waarvoor u de effectafstanden wilt berekenen.

3. Open het Warehouse model en sluit het direct weer af door op OK te drukken. NB Op deze manier dwingt u het model een nieuwe ‘warehouse reference’ aan te maken voor deze loods.

4. Reken het scenario waarvoor u de effectafstanden wilt weten door met de optie Run Discharge. NB De optie Run Model geeft foutmeldingen.

5. Kies met de rechter muisknop voor de optie ‘Create Source’. Het weertype kan willekeurig gekozen worden.

8. Selecteer in het scenario dat zojuist is aangemaakt in het tabblad  ‘Material’ bij ‘material to track’ voor de specifieke stof waarvoor u de afstanden tot de interventiewaarden wilt weten (bijvoorbeeld NO2).

9. Vink in het tabblad ‘Location’ bij ‘concentration of interest’ de laagste gewenste interventiewaarde in (bijvoorbeeld 0,4 ppm)  en kies voor ‘averaging time’ de waarde NLIV.

10. Genereer een grafiek en gebruik de ‘Maximum concentration footprint’ om de maximale effectafstand te bepalen.

11. Herhaal deze procedure eventueel voor de andere stoffen

Opmerking: De scenario’s die via ‘Create source’ zijn gemaakt, moeten weer worden verwijderd of gedeselecteerd als de risico’s worden berekend.

 

 

Home / Documenten en publicaties / In een studie waarin PGS 15 scenario’s via het Warehousemodel zijn gemodelleerd, geven deze scenario’s foutmeldingen als ik reken met ‘Mixed basis’ om een effectrapport te maken. (a) Wat moet ik doen om toch een effectrapport te genereren en (b) hoe kan ik in SAFETI-NL 6.54 de afstanden tot de interventiewaarden van de PGS 15 scenario’s bepalen?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu