RIVM_Logo

Consult seksuele gezondheid

Draaiboek voor Centra Seksuele Gezondheid in de Publieke Gezondheidszorg

Op dit moment (juli 2015) zijn alleen deeldraaiboeken 3 en 5 vastgesteld en gepubliceerd. De volledige inhoud zal zijn:

 • Deel 1 Inleiding
 • Deeldraaiboek 2 Taken en verantwoordelijkheden
 • Deeldraaiboek 3 Triagering (vastgesteld in Soa-LOI 28 april 2015)
 • Deeldraaiboek 4 Gespreksvoering
 • Deeldraaiboek 5 Testbeleid (vastgesteld in Soa-LOI 28 april 2015)
 • Deeldraaiboek 6 Beleid bij syndromen
 • Deeldraaiboek 7 Diagnose en beleid na laboratoriumuitslag
 • Deeldraaiboek 8* Onbedoelde zwangerschap en anticonceptie
 • Deeldraaiboek 9* Seksualiteitsvragen en seksueel dysfunctioneren
 • Deeldraaiboek 10 Seksaccidenten en seksueel geweld
 • Deeldraaiboek 11 Collectieve aspecten van het consult Seksuele gezondheid

* De opdracht voor deeldraaiboeken 8 en 9 moet nog (juli 2015) door de soa-redactieraad vastgesteld worden.

Soa Aids Nederland ondersteunde de tot standkoming van de deeldraaiboekken die met soa te maken hebben (1-7 en 10 en 11). De ondersteuning voor deeldraaiboeken 8 en 9 zal door Rutgers geleverd worden.

 

Home / Documenten en publicaties / Draaiboeken / LCI-draaiboeken / Consult seksuele gezondheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu