RIVM_Logo

Exanthemen: richtlijn voor GGD bij melding exantheem

Herziening maart 2014, inclusief algoritme exantheem.

Het doel van deze richtlijn is om artsen en verpleegkundigen te ondersteunen bij het bepalen van het beleid bij een melding van exantheem. In de praktijk blijken met name de vele ‘vlekjesziekten’ bij diagnostiek problemen op te leveren. Op grond van het klinisch beeld is geen betrouwbare diagnose te stellen. Een exacte diagnose is vanuit het perspectief van de individuele patiënt ook dikwijls niet noodzakelijk omdat de aandoening zonder verdere behandeling geneest. In een aantal gevallen is vanuit het oogpunt van de infectieziektebestrijding nadere diagnostiek wel geïndiceerd omdat maatregelen worden overwogen ter preventie van verdere verspreiding of ter preventie van complicaties. Ingrijpende maatregelen zoals vaccinatiecampagnes of het waarschuwen van zwangeren zijn alleen gerechtvaardigd bij een bevestigde diagnose.

Home / Documenten en publicaties / Draaiboeken / LCI-draaiboeken / Exanthemen: richtlijn voor GGD bij melding exantheem

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu