RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afkapgrenzen/beslissingscriteria neonatale screening

Verkorte weergave van de in het Draaiboek opgenomen afkapgrenzen en bijhorende acties.

In de rechterkolom kunt u de informatie downloaden.

Home / Documenten en publicaties / Draaiboeken / Hielprik / Afkapgrenzen/beslissingscriteria neonatale screening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu