RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbeeldstudie stuwadoorsbedrijven

De voorbeeldstudie bevat de scenario’s die gebruikt worden voor het berekenen van de risico’s van een stuwadoorsinrichting. De scenario’s hebben betrekking op de overslag en het verblijf van (tank)containers op de inrichting.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu