RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5. Het vaccineren van baby's van moeders die hepatitis B-drager zijn

5.1 Het tijdstip van vaccinatie
5.2 Serologische controle

5.1 Het tijdstip van vaccinatie

Postnataal
Baby’s van moeders die hepatitis B-drager zijn, hebben een verhoogd risico om ook hepatitis B-drager te worden. Om hepatitis B-infectie te voorkomen, krijgen deze baby’s direct na de geboorte hepatitis B- immunoglobuline en een 1e hepatitis B-vaccinatie. Uiterlijk binnen 48 uur moet de HepB-0-vaccinatie gegeven zijn. (12)

Op het consultatiebureau
Op het consultatiebureau wordt de vaccinatieserie DKTP-Hib-HepB gegeven. (zie hoofdstuk 4.1, 4.2 en 4.4). Tijdigheid is hierbij van groot belang. De 1e vaccinatie dient gegeven te worden als de baby 6, 7, 8 of 9 weken oud is. De volgende 2 vaccinaties worden in principe met een interval van 4 weken gegeven; zie ook hoofdstuk 4.2. De 4e vaccinatie wordt rond de leeftijd van 11 maanden gegeven, zie ook hoofdstuk 4.4. (16)

5.2 Serologische controle

Bij baby’s van moeders die hepatitis B-drager zijn, (28) wordt serologisch onderzoek gedaan om te controleren of er ondanks vaccinatie een hepatitis B-infectie is opgetreden (HBsAg positief) en of de vaccinaties voldoende bescherming hebben gegeven tegen hepatitis B (anti-HBs ≥ 10 IE/l). Dit onderzoek wordt bij voorkeur 4-6 weken na de laatste DKTP-Hib-HepB-vaccinatie gedaan via de huisarts. (12) Als die periode is verstreken, dient het onderzoek zo spoedig mogelijk plaats te vinden.
Na toediening van de laatste hepatitis B-vaccinatie informeert de JGZ de ouders over de serologische controle en geeft hiervoor een verwijsbrief mee voor de huisarts. Het RIVM-DVP-regiokantoor stuurt van tevoren een herinnering naar de JGZ samen met 2 informatiebladen, 1 voor de ouders en 1 voor de huisarts. Tijdens het 14-maandenconsult informeert de JGZ bij de ouders naar de uitslag. In geval van dragerschap wordt het kind via de huisarts verwezen naar de kinderarts-infectioloog. In geval van onvoldoende bescherming en dragerschap is uitgesloten, worden 3 extra hepatitis B-vaccinaties gepland in een 0-1-2-maandenschema. De JGZ geeft dit door aan het RIVM-DVP-regiokantoor en ouders ontvangen vervolgens nieuwe vaccinatiekaarten. De JGZ verwijst na deze vaccinatieserie nogmaals naar de huisarts voor een serologische controle. (4)

 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / 5. Het vaccineren van baby's van moeders die hepatitis B-drager zijn

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu