RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage 1 Basisprincipes Rijksvaccinatieprogramma 2015/2016

Zie voor uitgebreidere informatie hoofdstuk 8

DKTP en Hepatitis B

 • 3+1-schema indien start voor 1e verjaardag;
 • 2+1-schema vanaf 1e verjaardag;
 • Minimum interval: primaire serie = 2 weken*, revaccinatie = 4 maanden.

bijzonderheid D(K)TP

 • Revaccinatie DKTP met ± 4 jaar en DTP met ± 9 jaar;
 • Indien eerste revaccinatie ná 2e verjaardag: vaccinatie op leeftijd ± 4 jaar vervalt;
 • Indien eerste revaccinatie ná 6e verjaardag: vaccinatie op leeftijd ± 9 jaar vervalt.

bijzonderheid Hepatitis B

 • 0-1-6- schema met los hepatitis B-vaccin is voldoende, ongeacht leeftijd;
 • Let op: tijdig vaccineren bij kinderen van moeders die hepatitis B-drager zijn.

Hib

 • Vervalt indien kind 2 jaar of ouder;
 • 3+1-schema indien start onder leeftijd 6 maanden;
 • 2+1-schema indien start vanaf leeftijd 6 maanden;
 • Minimum interval: primaire serie = 2 weken*, revaccinatie = 4 maanden;
 • 1 Hib na 1e verjaardag gegeven is meteen de laatste.

Pneumokokken

 • Vervalt indien kind 2 jaar of ouder;
 • 2+1 schema indien start tot 1e verjaardag, met intervallen van 8 weken en 6 maanden;
 • 1+1 schema vanaf 1e verjaardag, met interval van 2 maanden;
 • Minimum interval: primaire serie = 6 weken, revaccinatie = 4 maanden;
 • Minimum interval bij 1+1 schema vanaf 1e verjaardag = 8 weken.

BMR

 • Telt niet mee indien gegeven voor 1e verjaardag;
 • Vaccinaties ná 1e verjaardag met minimaal interval 4 weken (normaliter op leeftijden ± 14 maanden en ± 9 jaar).

MenC

 • Telt niet mee indien gegeven voor 1e verjaardag;
 • 1 vaccinatie ná 1e verjaardag.

HPV

 • Voor meisjes geboren vanaf 1997
 • Start vóór 15e verjaardag: 0-6-maandenschema met minimum interval van 5 maanden (150 dagen).
 • Start vanaf 15e verjaardag: 0-1-6-maandenschema

minimum interval: primaire serie = 3 weken (21 dagen), revaccinatie = 12 weken; 

* 3+1-schema: 1 interval in primaire serie korter dan 4 weken, dan bij voorkeur ander interval minimaal 4 weken.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Bijlage 1 Basisprincipes Rijksvaccinatieprogramma 2015/2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu