RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vervroegde BMR-vaccinatie

Kinderen tussen ongeveer 6 en 14 maanden zijn niet beschermd tegen een mazeleninfectie. Zij hebben geen antistoffen meer van de moeder en zijn nog niet beschermd door vaccinatie.

Dat is in Nederland normaalgesproken geen probleem, omdat er geen mazelenvirus circuleert. Als een kind voor de leeftijd van 14 maanden op reis gaat naar een land waar mazelen nog veel voorkomt, wordt geadviseerd een extra BMR-vaccinatie (een zogenaamde BMR-0) te geven. In Nederland doen we dit vanaf de leeftijd van ongeveer 6 maanden.

In de rechterkolom kunt u de betreffende documenten downloaden.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Vervroegde BMR-vaccinatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu