RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16.Vaccinaties voor kinderen die reizen naar het buitenland

16.1 Reizen naar verre en/of tropische bestemmingen
16.2 Vervoegde BMR-vaccinatie


16.1 Reizen naar verre en/of tropische bestemmingen

Advisering over reizen naar verre en/of tropische bestemmingen is een specialistische geneeskundige taak. Hiervoor kunnen ouders terecht bij de GGD afdeling Reizigersadvisering, een gecertificeerd vaccinatiebureau of hun huisarts als die daarin gespecialiseerd is (zie www.lcr.nl). Deskundig reizigersadvies betekent voor het kind, de ouders en overige gezinsleden advisering over de omgang met het kind in de bijzondere reisomstandigheden, eventuele extra vaccinaties en/of (malaria)medicatie.

16.2 Vervoegde BMR-vaccinatie

Een (vervroegde) BMR-vaccinatie kan onderdeel zijn van het reizigersadvies. Deze BMR-vaccinatie is niet nodig voor reizen naar bestemmingen binnen Europa (en Turkije), landen van het Amerikaanse continent (Noord-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en Caribisch gebied), Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Deze vervroegde BMR-vaccinatie mag ook op het consultatiebureau worden gegeven.

De vervroegde BMR-vaccinatie kan vanaf de leeftijd van 6 maanden gegeven worden. Indien de vervroegde BMR-vaccinatie vóór de 1e verjaardag is gegeven, moet de vaccinatie opnieuw gegeven worden op de leeftijd van 14 maanden. Kijk voor de noodzaak van een vervroegde BMR-vaccinatie of reisadviezen op de BMR-landenlijst.

Belangrijk is dan wel dat er geen interactie is met een vaccinatie tegen gele koorts (levend vaccin). Tussen de vaccinatie tegen gele koorts en de BMR-vaccinatie wordt een interval van minimaal 28 dagen geadviseerd. BMR en gelekoortsvaccin worden bij voorkeur niet gelijktijdig toegediend. Na gelijktijdige toediening is geen levenslange bescherming gegarandeerd tegen gele koorts, maar is revaccinatie nodig bij een volgende reis (zie LCI-richtlijn Gele koorts).

 

Nieuwsbericht van 24 mei 2017

Mazelen in Europa


In meerdere Europese landen wordt een verhoging gezien van het aantal mazelengevallen. Dit geldt met name voor Roemenië en Italië. In Roemenië is al meer dan een jaar een grote mazelenuitbraak gaande. In Roemenië geldt al een indicatie voor een vervroegde 'vakantie'-BMR, zie de BMR-landenlijst. Indien de BMR-vaccinatie voor de eerste verjaardag wordt gegeven dient deze op 14 maanden herhaald te worden.

In Italië is een situatie gaande die enigszins vergelijkbaar is met Nederland in 2013/2014. Er zijn daar in 2017, verspreid over het land, tot nu toe 2400 gevallen van mazelen gemeld, met name onder niet-gevaccineerden.
Daarom wordt er in Italië nu extra aandacht gevraagd voor de ziekte en de vaccinatie. Voor kinderen die op vakantie gaan naar Italië is het van belang dat ze tijdig conform het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd zijn. Bij nauw contact met de lokale bevolking (logeren bij Italianen thuis) kan voor kinderen tussen 6 en 14 maanden vervroegde vaccinatie overwogen worden. Zonodig kan hierover overlegd worden met de medisch adviseur van RIVM DVP-regiokantoor. Is er toch een onverwacht mazelencontact in de vakantie, dan is het advies voor ongevaccineerde zuigelingen van 6 maanden of ouder om binnen 72 uur een BMR-vaccinatie te laten toedienen.

 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / 16. Vaccinaties voor kinderen die reizen naar het buitenland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu