RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Handhygiƫne [VWT]


DISCLAIMER
De Regieraad WIP heeft deze WIP-richtlijn in 2016 geprioriteerd voor revisie. Besloten is dat de revisie niet meer uitgevoerd zal worden in verband met de afbouw van activiteiten. De gebruiker van de richtlijn dient er nadrukkelijk rekening mee te houden dat de richtlijn -op onderdelen- niet meer up-to-date is. Hiermee wordt bedoeld dat onderdelen mogelijk niet meer overeenkomen met huidige wetenschappelijke inzichten of dat er voor onderdelen opnieuw landelijk afstemming van expertmeningen moet plaatsvinden.


WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Verpleeghuizen, Woon- en Thuiszorg met als onderwerp 'Handhygiëne'. 

Zie richtlijnen in ontwikkeling.

 

Download

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu