RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGD richtlijn - Geurhinder

De GGD-richtlijn ‘geurhinder’ uit 2002 wordt herzien. De huidige richtlijn is sterk verouderd en daarom niet meer te raadplegen via deze website. De nieuwe richtlijn zal naar verwachting vanaf september 2015 te downloaden zijn.

Neem contact op met uw lokale GGD bij vragen over geurhinder in uw woonomgeving. In het Handboek binnenmilieu uit 2007 staat informatie over geurhinder in huis.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / GGD richtlijn - Geurhinder

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu