RIVM_Logo

Format kwaliteitsaudit echocentra

Dit format is een leidraad voor de kwaliteitsaudits bij echocentra. De items die in dit format genoemd zijn, zullen besproken worden bij de visitatie. Ter voorbereiding van de visitatie zal informatie opgevraagd worden.

 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / 20 weken echo / Format kwaliteitsaudit echocentra

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu