RIVM_Logo

Kwaliteitseisen screeningsorganisatie

De screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het screeningsonderzoek. Ten behoeve hiervan sluiten zij overeenkomsten met de 5 screeningslaboratoria en overeenkomsten met de referentiefunctionarissen en externe partijen die betrokken zijn bij de kwaliteitsborging (QC-partijen).

Deze kwaliteitseisen zijn onderdeel van het uitvoeringskader en behoren bij Hoofdstuk 6 ‘Externe kwaliteitseisen’.

Bekijk de eisen via de link in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Kwaliteitseisen screeningsorganisatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu