RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tarieven laboratoria voor het bevolkingsonderzoek PSIE

Door VWS vastgestelde tarieven voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE).

Onder ‘Download’ vindt u een document met de meest recente (voorlopige) tarieven vastgesteld door VWS (per 1 januari 2017) van de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de PSIE. Met VWS is overeengekomen de (voorlopige) tarieven 2017 gelijk te houden aan de tarieven voor 2016 en 2015. Voor 2017 worden de tarieven t.o.v. 2015 en 2016 niet geïndexeerd. De definitieve tarieven worden aan het eind van het jaar formeel vastgesteld.


U kunt hier ook de tarieven van eerdere jaren en de berichtgeving hierover downloaden.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Tarieven laboratoria voor het bevolkingsonderzoek PSIE

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu