RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen Laboratoria

De kwaliteitseisen zijn deels gebaseerd op de kwaliteitseisen voor de laboratoria zoals opgesteld door de SKML in 2013 voor de initiatiefgroep laboratoria downsyndroom screening. Deze eisen zijn in 2015 aangepast aan de huidige omstandigheden en vastgesteld door het Centraal Orgaan Prenatale Screening op 18 februari 2016 (versie 2.0)

U vindt de kwaliteitseisen in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Kwaliteitseisen Laboratoria

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu