RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters

De kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters (vastgesteld door het Centraal Orgaan op 13 maart 2014) vervangt de landelijke kwaliteitseisen bepalingsmethode (vastgesteld door het Centraal Orgaan op 29 november 2007), het achtergronddocument bloedbepalingsmethode voor de screening op downsyndroom (vastgesteld door het Centraal Orgaan op 7 december 2006) en het document achtergrondinformatie bij de keuze van bloedbepalingsmethode (vastgesteld door het Centraal Orgaan op 7 juni 2007).

U vindt de kwaliteitseisen in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu