RIVM_Logo

Technische datasets darmkanker

Een overzicht met gegevens die door coloscopiecentra en pathologielaboratoria ten behoeve van het bevolkingsonderzoek darmkanker geregistreerd moeten worden.

Om het bevolkingsonderzoek darmkanker uit te kunnen voeren, dienen de daarvoor noodzakelijke gegevens te worden vastgelegd en zal er gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen de betrokken ketenpartijen. Voor de uitwisseling van gegevens is het van belang dat de benodigde data gestructureerd worden vastgelegd. De datasets voor coloscopie en pathologie geven inzicht in de gegevens die ten behoeve van het bevolkingsonderzoek geregistreerd moeten worden. De technische datasets worden in ART-DECOR bij Nictiz beheerd en beschikbaar gesteld. De beperktere dataset voor de intake is later opgesteld en via deze website beschikbaar.

Bekijk de dataset via de link in de kolom 'Download'.

 

Download

Home / Documenten en publicaties / Modellen / Darmkanker / Technische datasets darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu