RIVM_Logo

Een regionaal geohydrologisch modelonderzoek van de Centrale Slenk van Noord-Brabant

A regional geohydrological modelstudy of the Central Graben in Noord- Brabant

Publiekssamenvatting

Met een computermodel dat 4 watervoerende pakketten omvat zijn voor een stationaire situatie grondwaterstanden berekend. De stijghoogte van het eerste pakket is ingevoerd als bovenrandvoorwaarde. Indicatieve berekeningen met een nog niet voldoende gecalibreerd model zijn voor de situatie van 1979 uitgevoerd. Het bleek dat de voeding van het grondwater voor ca. 80% vanuit ondiepe lagen plaats vindt. Een vergelijking voor een situatie met en zonder onttrekking is gemaakt.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documenten en publicaties / Een regionaal geohydrologisch modelonderzoek van de Centrale Slenk van Noord-Brabant

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu