RIVM_Logo

Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1987 ; Provincie Limburg

Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1987 ; The results of the Province of Limburg

Publiekssamenvatting

Abstract niet beschikbaar

Synopsis

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ca. 380 meetpunten die jaarlijks worden bemonsterd. M.b.v. het meetnet wordt inzicht verkregen in de relatie tussen grondwaterkwaliteit en -kwaliteitsveranderingen gerelateerd aan menselijk handelen enerzijds en natuurlijke factoren, zoals bodemgesteldheid en hyrologie anderzijds. De rapportage betreft de analyse resultaten van grondwatermonsters uit 27 meetnetpunten in de provincie Limburg.
 

Home / Documenten en publicaties / Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1987 ; Provincie Limburg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu