RIVM_Logo

Op- en overslag van vloeibare produkten

Storage and transfer of fluid products

Publiekssamenvatting

Dit rapport over de op- en overslag van vloeibare produkten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het gebied van emissiereductie. Dit rapport bevat informatie over de processen, bronnen van emissie, emissies naar lucht en water, afval, emissiefactoren, het gebruik van energie en energiefactoren, emissiereductie, onderzoek naar schone processen en normstelling en vergunningssituatie.

Synopsis

This document on the storage and transfer of fluid products has been published within the SPIN project. In this project information has been collected on industrial plants or industrial processes to afford support to governmental policy on emission reduction. This document contains information on the processes, emission sources, emissions to air and water, waste, emission factors, use of energy and energy factors, emission reduction, energy conservation, research on clean technology and standards and licences.
 

Home / Documenten en publicaties / Op- en overslag van vloeibare produkten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu