RIVM_Logo

Analysemethoden voor fytoplankton: handleiding voor een projectmatige benadering

Methods to analyse phytoplankton: a manual for a thematic approach

Publiekssamenvatting

Er is een toenemend aantal methoden voor fytoplanktonanalyse voor monitoring en onderzoek van de waterkwaliteit. Naarmate deze methoden technisch ingewikkelder zijn, wordt het moeilijker de werking en de specifieke sterke en zwakke eigenschappen te kennen. Geen van de methoden is beter dan de anderen. Daarom moet een rationele keuze gebaseerd zijn op kennis van de technologie en eigenschappen van de methoden. De handleiding geeft een projectleider voldoende kennis van de vijf meest gebruikte methoden om een keuze te doen, die aansluit bij het doel en de logistieke en financiele randvoorwaarden van het zijn project. De behandelde methoden zijn: remote sensing, flowcytometrie, high performance chromatography, chlorofyl extractie en lichtmicroscopie. Een systematische aanpak wordt voorgesteld om voor een bepaald project te kiezen voor een daarbij horende methode. De aanpak is gebaseerd op de fytoplanktoneigenschappen, die moeten worden geanalyseerd en op de logistieke randvoorwaarden van het project. Tevens wordt inzicht gegeven in de financiele consequenties van een keuze. Enkele fictieve voorbeelden illustreren dat een combinatie van methoden vaak het optimale resultaat oplevert.

Synopsis

There is an increasing array of methods for analysing phytoplankton analysis for aquatic research and monitoring projects. As these methods are technologically more advanced they become more difficult to comprehend and to acknowledge their specific strongpoints and weaknesses. Since no single method is generally superior to other methods a rational selection based on a general understanding of the technology and characteristics of the methods should be made. The manual should provide a project manager with adequate knowledge on the main methods of analysis for making a selection which suits the objectives and the logistics, as well as the financial restrictions of his/her project. The manual gives an overview of the five most common methods: remote sensing, flow cytometry, high performance liquid chromatography, chlorophyll extraction and light microscopy. A systematic approach is presented for selecting a method based on the phytoplankton characteristics to be analysed within a specific project and providing insight into the financial consequences. Examples from fictitious projects illustrate that a combination of methods will often provide an optimal result.
 

Home / Documenten en publicaties / Analysemethoden voor fytoplankton: handleiding voor een projectmatige benadering

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu