RIVM_Logo

Modellen voor ruimtelijke reacties van werkenden op bedrijfsverplaatsingen

Models for the residential and job mobility of employees on relocations of firms

Publiekssamenvatting

De resultaten van modelmatig onderzoek naar de gevolgen van een bedrijfsverplaatsing voor werkenden zijn beschreven. Het ruimtelijk gedrag staat hierbij centraal. Er worden twee typen modellen beschreven: modellen voor het zogenoemde reactietype (de combinatie van al dan niet verhuizen en al dan niet van werkgever veranderen) en modellen die aangeven of respondenten die verhuizen en niet van werkgever veranderen, binnen hetzelfde woningmarktgebied verhuizen, of naar een ander woningmarktgebied, richting nieuwe werklocatie. De modellen bevatten persoons- en huishoudensgebonden kenmerken en aan afstanden en reistijden (Level-of-Service (LOS) variabelen). De modellen kunnen worden gebruikt bij bedrijfsverplaatsingen tot circa 25 kilometer. Het is niet op voorhand te zeggen of ze ook gebruikt kunnen worden bij verplaatsingen over grotere afstanden. Basis voor de in dit rapport beschreven modelschattingen vormt een enquete die is gehouden onder werknemers van diverse afdelingen van Rijkswaterstaat, die in 1989 werden geconfronteerd met een bedrijfsverplaatsing.

Synopsis

To estimate models for reactions of employees on relocations of firms, employees of three government offices were interviewed. In 1989 these offices were located in The Hague and Dordrecht. They were relocated to one central site in Rotterdam. In 1994 (four and a half years after this relocation) research was carried out on the medium-term effects on employees. This report presents two kinds of models: (a) those that describe how employees react to the relocation of their office (change / no change of home or job) and (b) those that describe which employees move within the area where they were living before the office relocation and which employees move to nearer their new office. Multinomial models were preferred for (a), while binary models were used for (b). The models contain both personal and household variables as well as Level-of-service variables. The two models can be combined with 'traditional' models (such as the Dutch 'National Model System'). The combination makes it possible to simulate the mobility effects of land-use / transport scenario studies in which firms are relocated up to approximately 25 kilometres apart, with consideration of the reactions of employees to the relocations.
 

Home / Documenten en publicaties / Modellen voor ruimtelijke reacties van werkenden op bedrijfsverplaatsingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu