RIVM_Logo

Development of ex vivo/in vitro immune function tests in flounder, Platichthys flesus

De ontwikkeling van ex vivo/ in vitro immuunfunctie-testen voor de bot, Platichthys flesus

Publiekssamenvatting

De stand van zaken betreffende de ontwikkeling van immuunfunctie testen voor de bot, Platichthys flesus is beschreven. Epidemiologische veldstudies hebben aangetoond dat deze platvis species een hoge prevalentie aan infectieuze ziekten heeft, hetgeen gecorreleerd kan worden met de aanwezigheid van contaminanten in het aquatische milieu. Om een mogelijk causaal verband vast te kunnen stellen en om de bot als indicator species te kunnen gebruiken, zijn immuunfunctie-testen ontwikkeld. Het rapport beschrijft de ontwikkeling en toepassing van assays voor het bepalen van niet-specifieke cytotoxie, lymfocytenstimulatie en de immunohistochemische identificatie van leukocyt populaties in de bot. Deze assays, tezamen met andere testen die momenteel in ontwikkeling zijn, zullen gebruikt worden om de immuunstatus van de bot te 'peilen' in immunotoxicologische experimenten.

Synopsis

The state of the art concerning the development of immune function tests in flounder, Platichthys flesus has been described. It is known from epidemiological field surveys that this flatfish species has a high prevalence of infectious diseases which is correlated with aquatic pollution. In order to provide more evidence for a possible causal link and to use flounder as an indicator species, immune function tests were developed. This report describes the development and application of assays to measure non-specific cytotoxicity, lymphocyte stimulation and immunohistochemical identification of leukocyte populations of flounder. These assays, as well as others which are developed at the moment, will be applied to monitor the immune status of flounder in immunotoxicological experiments.
 

Home / Documenten en publicaties / Development of ex vivo/in vitro immune function tests in flounder, Platichthys flesus

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu