RIVM_Logo

Optimalisatie van de analyse van konings-waterdestruaten met axiaal-ICP-AES

Optimalisation of the analysis of aqua regia digests with axial ICP-AES

Publiekssamenvatting

Een axiaal-ICP-AES-methode werd ontwikkeld voor de analyse van 25 elementen in konings-waterdestruaten van milieumonsters. De methode werd geoptimaliseerd op basis van: plasma-instellingen, meetcondities, correctieprocedures voor spectrale storingen, spoeltijden, standaardsamenstelling, interne standaarden en kalibratieschema's. De voorgestelde analysemethode is geschikt voor de elementanalyse van bodemmateriaal en asresten. K, Na, S, Si en Zn kunnen alleen indicatief bepaald worden. De aantoonbaarheidsgrenzen voor Ba, Co, Cr, Cu, Mo, Ni en Pb in bodemmateriaal liggen op of onder het niveau dat voor het AP04-besluit vereist is; voor As, Cd en Hg is de aantoonbaarheidsgrens niet voldoende laag. De aantoonbaarheidsgrens voor biologisch en filtermateriaal is niet voldoende laag, voor deze materialen dient een monster-specifieke analysemethode ontwikkeld te worden.

Synopsis

An axial-ICP-AES method was developed for the analysis of 25 elements in aqua regia digests of environmental samples. The method was optimized for plasma conditions, measurement conditions, correction procedures for spectral interferences, rinse times, standard composition, internal standardization and calibration schemes. Except for K, Na, S, Si and Zn and low concentrations of As, Cd and Hg, the proposed method is suitable for elemental analysis of soil and ashes. The detection limit for biological and filter material is not sufficient; these materials can be analysed if a material specific method is going to be developed.
 

Home / Documenten en publicaties / Optimalisatie van de analyse van konings-waterdestruaten met axiaal-ICP-AES

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu