RIVM_Logo

Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen; rapportage periode: 4e kwartaal 1996

Measuring results of the LML-station Niehove-Heereburen; period: fourth quarter of 1996

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van metingen van concentraties koolmonoxide, stikstofoxiden en zwarte rook te Niehove-Heereburen en omliggende meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Van de genoemde componenten betreft dit: maximum en 24-uursgemiddelde concentraties, alsmede aantal uren uitval in het 4e kwartaal 1996; grafische weergave van 24-uursgemiddelde concentraties in het 4e kwartaal 1996; kentallen voor de periode oktober t/m december 1996. Daarnaast wordt in het kort een uiteenzetting gegeven van de meetlocatie Niehove-Heereburen, de gebruikte meetprincipes en procedures en de in dit rapport gehanteerde berekeningsmethoden.

Synopsis

This report presents the results of the National Air Quality Monitoring Network for concentrations of carbon monoxide, nitrogen oxides and black smoke at Niehove-Heereburen and surrounding measuring stations. For the above mentioned components the following items are presented: maximum and 24-hour average concentrations as well as the number of hours of missing data in the fourth quarter of 1996; the 24-hour averaged concentrations in the fourth quarter of 1996 in a graph; key numbers for the October to December 1996 period. A short description is also given of the measuring location of Niehove-Heereburen, along with measuring principles and procedures, and calculation methods used.
 

Home / Documenten en publicaties / Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen; rapportage periode: 4e kwartaal 1996

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu