RIVM_Logo

NRL Salmonella ringonderzoek I: bacteriologische detectie van Salmonella in aanwezigheid van competitieve flora

Collaborative study: bacteriological detection of Salmonella in the presence of competitive micro-organisms

Publiekssamenvatting

Het Nederlands Referentie Laboratorium (NRL) voor Salmonella heeft een bacteriologisch ringonderzoek georganiseerd. Het belangrijkste doel van dit ringonderzoek was het testen of de deelnemende laboratoria Salmonella konden detecteren in aanwezigheid van stoorflora. Referentiematerialen met Salmonella Typhimurium moesten in combinatie met kippenfaeces getest worden. De laboratoria gebruikten de door hen normaal toegepaste methode voor de detectie van Salmonella in pluimveemonsters uit de praktijk. Twaalf van de 24 laboratoria isoleerden Salmonella uit alle 36 positieve capsules. Met het gebruik van Diasalm als selectief ophopingsmedium was het gemiddeld aantal positieve isolaties significant lager in vergelijking met het RV medium.

Synopsis

A bacteriological collaborative study was organised by the Dutch National Reference Laboratory (NRL) for Salmonella. The main objective of this study was to test the ability of various laboratories in the Netherlands to detect Salmonella in the presence of competitive micro-organisms. Capsules containing sublethally injured Salmonella Typhimurium had to be tested in combination with chicken faeces. The laboratories could use their own method for the detection of Salmonella in chicken faeces. Twelve of the 24 laboratories isolated Salmonella from all 36 positive capsules. The mean number of positive isolations was significantly lower with Diasalm compared to Rappaport-Vassiliadis as selective enrichment medium.
 

Home / Documenten en publicaties / NRL Salmonella ringonderzoek I: bacteriologische detectie van Salmonella in aanwezigheid van competitieve flora

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu