RIVM_Logo

Guidance document for setting an Acute Reference Dose in Dutch national pesticide evaluations

Richtlijnen voor de Acute Reference Dose voor de Nederlandse evaluatie van bestrijdingsmiddelen

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft het concept van de Acute Reference Dose (ARfD) geeft richtlijnen voor het afleiden van de ARfD. Dit betreft evaluaties die binnen Nederland worden opgesteld (in opdracht van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB)) alsmede evaluaties die worden opgesteld in EU-verband (EU-monografi6n)), zowel in het kader van de bestrijdingsmiddelenwet als EU Richtlijn 91/414/EC. Specifieke aandacht wordt besteed aan: strikte definitie van de ARfD, voor welke stoffen dient een ARfD te worden vastgesteld, welke toxicologische eindpunten zijn relevant voor de ARfD, en welke extrapolatie- of veiligheidsfactoren worden gebruikt voor het afleiden van de ARfD. Bovendien wordt aandacht besteed aan specifieke probleemsituaties en onderwerpen die van specifiek belang zijn voor acute blootstelling aan pesticiden.

Synopsis

This report describes a proposal for the procedures for setting an Acute Reference Dose (ARfD) for pesticides evaluated in the Netherlands. This deals with both evaluations on the national level (on behalf of the Dutch Board for the Authorisation of Pesticides (CTB)) and evaluations at the European level (EU-monographs), either made within the scope of the Pesticide Act ("Bestrijdingsmiddelenwet" BMW) or the EU Directive 91/414. Subjects covered by this report are: a definition of the concept of the ARfD, criteria for setting an ARfD, the relevance of effects for an ARfD, the use of assessment factors. In addition, a fututre outlook is presented on developments in the field of risk assessment for acute exposure to pesticides.
 

Home / Documenten en publicaties / Guidance document for setting an Acute Reference Dose in Dutch national pesticide evaluations

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu