RIVM_Logo

Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen. Rapportage periode: 3e kwartaal 1999

Measuring results of the LML-station Niehove-Heereburen period: third quarter of 1999

Publiekssamenvatting

De resultaten worden gepresenteerd van metingen van concentraties koolmonoxide, stikstofoxiden en zwarte rook te Niehove-Heereburen en omliggende meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Van de genoemde componenten betreft dit: Maximum en 24-uursgemiddelde concentraties, alsmede aantal uren uitval in het 3e kwartaal 1999; Grafische weergave van 24-uursgemiddelde concentraties in het 3e kwartaal 1999; Kentallen voor de periode oktober 1998 t/m september 1999. Daarnaast wordt in het kort een uiteenzetting gegeven van de meetlokatie Niehove-Heereburen, de gebruikte meetprincipes en procedures en de in dit rapport gehanteerde berekeningsmethoden.

Synopsis

This report presents the results of the National Air Quality Monitoring Network for concentrations of carbon monoxide, nitrogen oxides and black smoke at Niehove-Heereburen and surrounding measuring stations. For the above mentioned components the following items are presented: maximum and 24-hour average concentrations as well as the number of hours of missing data in the third quarter of 1999; the 24-hour averaged concentrations in the third quarter of 1999 in a graph; key numbers for the October 1998 to September 1999 period. A short description is also given of the measuring location of Niehove-Heereburen, along with measuring principles and procedures, and calculation methods used.
 

Home / Documenten en publicaties / Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen. Rapportage periode: 3e kwartaal 1999

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu