RIVM_Logo

MICROCRM: Preparation and control of batches of microbiological reference materials consisting of capsules

MICROCRM: Bereiding en controle van partijen microbiologische referentiematerialen bestaande uit capsules

Publiekssamenvatting

Ten behoeve van het Europese project 'MICROCRM' werden partijen microbiologische referentiematerialen (RMs) bereid voor het uitvoeren van haalbaarheid certificeringsstudies. De drie partners in het project, Instituut Pasteur (Lille, Fr), Public Health Laboratory Services (Newcastle, UK) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Bilthoven, NL), produceerden elk partijen van 55n van drie verschillende typen microbiologische RMs (pastilles, lenticules of capsules). Bij het RIVM werden vier partijen capsule RMs bereid, elk met een verschillende stam. Iedere partij werd gecontroleerd op homogeniteit, lange termijn stabiliteit bij opslagtemperatuur (-20 graden C) en korte termijn stabiliteit bij verhoogde temperaturen (5 graden C, 22 graden C, 30 graden C en 36 graden C). De partij RMs met Escherichia coli werd geanalyseerd met 2 verschillende kweekmethoden. De partij RMs met Enterococcus faecium werd geanalyseerd met 4 verschillende kweekmethoden. De partijen RMs met Clostridium perfringens en Pseudomonas aeruginosa werden ieder geanalyseerd met 1 kweekmethode. De partij RMs met P. aeruginosa was weinig stabiel bij opslagtemperatuur (-20 graden C) en er werd besloten om deze partij niet te gebruiken voor de haalbaarheid certificeringsstudies. De kwaliteit van de andere partijen capsule RMs was voldoende om te gebruiken in verdere studies.

Synopsis

Batches of microbiological reference materials (RMs) were prepared for performing feasibility certification studies in the European project 'MICROCRM'. Each of the three partners in the project, Institute Pasteur (Lille, Fr), the Public Health Laboratory Services, (Newcastle, UK) and the National Institute for Public Health and the Environment, (Bilthoven, NL) produced batches of one of three different types of microbiological RMs (pastilles, lenticules or capsules). Four batches of capsule RMs, each containing a different strain, were prepared at the RIVM. Each batch was tested for its homogeneity, long-term stability at storage temperature (-20 degrees C) and short-term stability at elevated temperatures (5 degrees C, 22 degrees C, 30 degrees C, and 36 degrees C). The batch of capsule RMs containing Escherichia coli was analysed using 2 different culture methods. The batch of RMs containing Enterococcus faecium was analysed using 4 different culture methods. Batches of RMs containing Clostridium perfringens and Pseudomonas aeruginosa were each analysed using one culture method. The batch of RMs containing P. aeruginosa showed poor stability at storage temperature (-20 degrees C), therefore it was decided not to use this batch for the feasibility certification studies. The quality of the three other batches of capsule RMs was sufficient to warrant use in further studies.
 

Home / Documenten en publicaties / MICROCRM: Preparation and control of batches of microbiological reference materials consisting of capsules

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu