RIVM_Logo

Environmental risk limits for 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME) in (grond)water en bodem. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor DEGME zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU risicobeoordeling voor DEGME (Bestaande Stoffen Verordening 793/93). De afleiding van de milieurisicogrenzen sluit tevens aan bij de richtlijnen uit de Kaderrichtlijn Water.

Synopsis

Environmental Risk Limits (ERLs) were derived for 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME). ERLs serve as technical advisory values to set environmental quality standards in the Netherlands. The ERLs for 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME) closely follow the outcomes of the EU risk assessment on 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME) completed within the framework of EC Regulation 793/93.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Environmental risk limits for 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu