RIVM_Logo

Environmental risk limits for acrolein

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor acroleine in (grond)water, bodem en lucht. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor acroleine zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU risicobeoordeling voor acroleine (Bestaande Stoffen Verordening 793/93). De afleiding van de milieurisicogrenzen sluit tevens aan bij de richtlijnen uit de Kaderrichtlijn water

Synopsis

Environmental Risk Limits (ERLs) were derived for acrolein. ERLs serve as technical advisory values to set environmental quality standards in the Netherlands. The ERLs for acrolein closely follow the outcomes of the EU risk assessment on acrolein completed within the framework of EC Regulation 793/93.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Environmental risk limits for acrolein

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu