RIVM_Logo

Een inventarisatie van laboratoriumdiagnostiek van volksgezondheidsrelevante micro-organismen. Update 2007

An inventory of laboratory diagnostics of public health relevant micro organisms. Update 2007

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft voor de tweede keer de methoden in kaart gebracht die door de laboratoria in Nederland worden gebruikt om infectieziekten aan te tonen. Deze informatie is van belang om infectieziekten te kunnen bestrijden. Betrokken partijen weten dan wie wat waar doet. De eerste inventarisatie, onofficieel de 'pathogenennota' genoemd, werd uitgevoerd in 1998, destijds voor 104 geselecteerde ziekteverwekkende micro-organismen (pathogenen) die relevant zijn voor de openbare gezondheidszorg. Voor 2007 is het aantal opgenomen micro-organismen gestegen tot 143 (57 bacterien, het SARS-virus, het influenzavirus H5N1 en doordat maatschappelijke veranderingen hebben plaatsgevonden, zoals dreiging van bioterrorisme. Voor het onderzoek in 2007 zijn in eerste instantie 260 laboratoria aangeschreven, zowel medisch-microbiologische als andere laboratoria. Zij kregen eerst een enquete toegestuurd om globaal een beeld te geven van wat ze doen. Vervolgens is aan de laboratoria die bereid waren verder mee te werken, gevraagd welke diagnostiek ze uitvoeren voor welke micro-organismen. Door het hoge aantal deelnemers, vooral onder de medisch-microbiologische laboratoria (95 procent), kan de uitkomst als representatief worden beschouwd. Voor 25 virussen en 2 bacterien wordt in slechts vijf of minder laboratoria diagnostiek verricht. Voor twee virussen (Bornavirus en Machupo-virus, CDC Bioterrorism class A) wordt in Nederland geen diagnostiek uitgevoerd. Deze nieuwe 'pathogenennota' verschijnt in papieren versie en is op internet beschikbaar. De tabellen met informatie over de beschikbare diagnostiek zijn gesorteerd op micro-organisme en laboratorium. Vanwege de grote omvang van de tabellen zijn ze op CD-rom aan het rapport toegevoegd.

Synopsis

For the second time the RIVM has mapped the methods used by microbiological laboratories in the Netherlands for the detection of infectious diseases. This information is important for the infectious disease control (who is doing what and where). The first inventory was carried out in 1998, at that time for 104 selected pathogens relevant for public health. For the 2007 inventory, the number of pathogens concerned increased to 143 (of which 57 bacteria, 61 viruses, 22 parasites and three fungi). This increase is caused by the occurence of new pathogens, such as the SARS-virus, the influenzavirus H5N1 and because of societal changes such as bioterrorism threats. For the survey in 2007, as a start 260 laboratories were included, microbiological and other disciplines. This first questionnaire was meant to get a rough impresion of what each of the laboratories was doing. Subsequently the laboratories who were willing to collaborate further in this survey were asked for their diagnostic methods for the different pathogens. Because of the high participation rate, especially from the ranks of the microbiological laboratories (95 percent), the results can be regarded as representative. For 25 virusses and two bacteria, diagnostic methods are availiable in five or less laboratories. For two virusses (Bornavirus and Machupo-virus, CDC Bioterrorism class A) there is no diagnostic methodology available in The Netherlands. This new 'pathogen report' will be made available on paper and via the internet. The tables containing information about the diagnostic methods have been sorted both by micro-organism and by laboratory. In view of the large number of data these tables have been made available on a CD-ROM together with this report.
 

Home / Documenten en publicaties / Een inventarisatie van laboratoriumdiagnostiek van volksgezondheidsrelevante micro-organismen. Update 2007

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu