RIVM_Logo

EU Interlaboratory comparison study food III (2009) : Bacteriological detection of Salmonella in minced chicken meat

EU Ringonderzoek voedsel III (2009) : Bacteriologische detectie van Salmonella in kippengehakt

Publiekssamenvatting

In 2009 waren 31 van de 32 Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) in de Europese Unie in staat om hoge en lage concentraties van de Salmonella bacterie in kippengehakt aan te tonen. Zij behaalden direct het gewenste niveau. Een laboratorium werd tijdens de herkansing bezocht door medewerkers van het CRL Salmonella. Met behulp van tips werd uiteindelijk het gewenste resultaat behaald. De oorzaak van hun afwijkend resultaat was waarschijnlijk kruisbesmetting. Dit blijkt uit het derde voedselringonderzoek dat het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft georganiseerd. Het onderzoek is in oktober 2009 gehouden, de herkansing was in januari 2010. Alle NRL's van de Europese lidstaten die ervoor verantwoordelijk zijn Salmonella te detecteren, zijn verplicht om aan dit onderzoek deel te nemen. Het CRL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tijdens de studie zijn drie analysemethodes gebruikt om de Salmonellabacterie in kippengehakt aan te tonen. Twee daarvan zijn internationaal gestandaardiseerde methoden voor Salmonella detectie in voedsel. Deze twee methodes toonde in 96 procent van de monsters Salmonella aan. De derde, de internationaal voorgeschreven methode om Salmonella in dierlijke mest aan te tonen, is niet verplicht maar is op verzoek van het CRL uitgevoerd. Deze methode behaalde het beste resultaat: in 98 procent van de monsters werd Salmonella gedetecteerd. De laboratoria moeten de studie volgens voorschrift uitvoeren. Elk laboratorium kreeg daarvoor een pakket toegestuurd met kippengehakt en 35 gelatinecapsules met melkpoeder dat verschillende besmettingsniveaus Salmonella bevatte. De laboratoria moesten vervolgens het kippengehakt en de capsules samenvoegen en onderzoeken of er Salmonella in aanwezig was.

Synopsis

Of the 32 National Reference Laboratories (NRLs) in the European Union, which participated in a comparison study in 2009, 31 were able to detect both high and low levels of Salmonella in minced chicken meat. They achieved the desired outcome on the first attempt. During the follow-up study, the CRL Salmonella staff visited the NRL that had underperformed, with the aim of providing expert advice. This NRL obtained the desired outcome in the follow-up study. Cross-contamination of samples is the most likely explanation for the initially deviating results. These are the results of the third interlaboratory comparison study on food, organised by the Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella. The comparison study was conducted in October 2009, with the follow-up study in January 2010. The NRLs responsible for Salmonella detection from all European Member States were obliged to participate in this study. The CRL for Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Three different analytical methods for demonstrating the presence of Salmonella in chicken meat were used during the study. Two of these are international standardised methods for the detection of Salmonella in food, and the third is an internationally prescribed method for the detection of Salmonella in veterinary samples. The application of this latter method in the study was not obligatory but requested by the CRL. Using the two methods for testing food, 96 percent of the samples were found to be positive for Salmonella. The best results were obtained using the method for veterinary samples, with Salmonella detected in 98 percent of the samples. To perform the study, the laboratories had to follow the instructions given. Each laboratory received a package containing minced chicken meat and 35 gelatin capsules containing powdered milk infected with different levels of Salmonella spp. The laboratories were instructed to spike the minced chicken meat with the capsules and then test the samples for the presence of Salmonella.
 

Home / Documenten en publicaties / EU Interlaboratory comparison study food III (2009) : Bacteriological detection of Salmonella in minced chicken meat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu