RIVM_Logo

Recente ontwikkelingen in diabetesscreening

Recent developments in screening for type 2 diabetes

Publiekssamenvatting

Risicoprofilering is een belangrijk ontwikkelgebied binnen diabetesscreening. Hierbij wordt voorafgaand aan de screening een hoogrisico groep geselecteerd aan de hand van een maat voor overgewicht, diabetesrisicovragenlijsten of bloedbepalingen. Dit blijkt uit het onderzoek van het RIVM naar nationale en internationale ontwikkelingen die screening op diabetes type 2 mogelijk effectiever maken. Diabetesrisicovragenlijsten zijn de beste optie voor risicoprofilering, omdat zij goed onderscheid maken tussen mensen met en zonder een hoog risico op diabetes (goede testeigenschappen). Er zijn veel varianten van deze vragenlijsten en scores in omloop. Bijna allemaal bevatten ze in ieder geval vragen over leeftijd, geslacht, overgewicht en familiegeschiedenis van diabetes. Daarnaast wordt veel verwacht van tests waarbij geen bloed hoeft te worden afgenomen, maar waarbij bijvoorbeeld een huidtest wordt gedaan. Er is nog weinig informatie over deze tests, maar er zijn aanwijzingen dat een aantal van deze tests goed onderscheid kan maken tussen mensen met en zonder diabetes en weinig tijd kost. Meer onderzoek is echter nodig voordat een van deze tests kan worden aanbevolen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. De Nederlandse regering heeft besloten om geen landelijk bevolkingsonderzoek naar diabetes op te zetten, nadat de Gezondheidsraad dat in 2004 heeft afgeraden. Screening die alleen op diabetes is gericht, lijkt niet toekomstbestendig. In Groot-Brittanniƫ en de Verenigde Staten wordt namelijk al aanbevolen om deze screening te combineren met een screening naar hart- en vaatziekten. Ook in Nederland zijn veelbelovende initiatieven om de preventie van en screening naar diabetes, hart- en vaatziekten en nierziekten te combineren.

Synopsis

Risk stratification before screening for diabetes is the most promising way to improve the effectiveness of screening for diabetes. Risk stratification is aimed to select a group of people with a high risk of diabetes, in whom screening with blood glucose tests can be performed. This high risk group can be selected by waist circumference, diabetes risk questionnaires or blood tests. This was shown in a study of methods which might improve the effectiveness of diabetes screening. The study was carried out by the National Institute of Public Health and the Environment and was commissioned by the Ministry of Public Health, Welfare and Sport. A broad range of risk questionnaires or risk scores have recently been developed. Most of these questionnaires and scores have been thoroughly validated and some have excellent test characteristics (i.e. are able to correctly classify people into categories of high and low risk of diabetes). These questionnaires are suitable to use in diabetes screening. The validity and reliability of the non-invasive skin tests for diabetes has been studied and documented insufficiently and further research is needed before they can be recommended to be used in a diabetes screening setting. In the US and the UK recent recommendations are to combine screening for diabetes with screening for cardiovascular and renal disease. In the Netherlands, the combination of screening for diabetes, cardiovascular and renal disease is currently evaluated.
 

Home / Documenten en publicaties / Recente ontwikkelingen in diabetesscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu