RIVM_Logo

Het PreventieConsult module Cardiometabool : Omvang van de doelgroep en karakteristieken van deelnemers

Prevention of cardiometabolic diseases, Het PreventieConsult : Size of the target group and characteristics of the participants

Publiekssamenvatting

In Nederland vormen naar schatting vier miljoen mensen de doelgroep voor de eerste stap van het PreventieConsult module Cardiometabool: een vragenlijst invullen over factoren die het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten verhogen (bijvoorbeeld leeftijd en overgewicht). Met de antwoorden op de vragenlijst wordt een risicoscore berekend. Naar schatting hebben anderhalf miljoen mensen die deze vragenlijst invullen een verhoogde risicoscore, waardoor ze uitgenodigd kunnen worden voor stap twee: de praktijkconsulten bij de huisarts. Dit blijkt uit onderzoek naar omvang en aard van de doelgroep voor het PreventieConsult dat het RIVM in opdracht van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) heeft uitgevoerd. Het PreventieConsult module Cardiometabool heeft als doel hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en chronische nierschade te voorkomen. Dit gebeurt door mensen met een verhoogd risico tijdig op te sporen en indien nodig te behandelen of preventieve interventies aan te bieden. De opsporing verloopt binnen de eerste lijn via de huisarts en in de toekomst mogelijk via de bedrijfsarts. Sinds maart 2011 wordt het PreventieConsult door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) aanbevolen. Niet iedereen uit de doelgroep voor het PreventieConsult zal er ook daadwerkelijk aan deelnemen. Uit het huidige onderzoek blijkt dat tussen de 33 en 75% van de doelgroep van vier miljoen daadwerkelijk de vragenlijst zal invullen. Van de groep mensen met een hoog risico op basis van de vragenlijst zal vervolgens tussen de 36 en 86% daadwerkelijk op consult komen in de huisartsenpraktijk. Voor een gemiddelde huisartsenpraktijk van 2350 patiƫnten betekent dit dat ongeveer 550 personen die nog niet onder behandeling zijn uitgenodigd kunnen worden om de risicovragenlijst in te vullen, van wie uiteindelijk ongeveer 80 personen met een verhoogd risico op praktijkconsult zullen verschijnen.

Synopsis

In the Netherlands, about four million people are eligible to participate in the first part of the PreventieConsult. This consists of completing a questionnaire on factors such as age and overweight that increase the risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes, and chronic kidney disease. Based on the completed questionnaire, a risk score will be computed. It has been estimated that one and a half million persons who complete the questionnaire will have an elevated risk score. This group will then be eligible for participation in the second part of the PreventieConsult, practice visits to the general practitioner. These estimates resulted from a study conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) commissioned by the Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), the Umbrella Organisation of Dutch Health Charities. The aim of the PreventieConsult is to prevent cardiovascular disease , type 2 diabetes, and chronic kidney disease. Adults who are potentially at high risk of developing these conditions are identified within primary care and subsequently treated with medication or offered lifestyle intervention. The PreventieConsult was introduced in the Netherlands in March 2011. Not all people who are eligible will actually participate in the PreventieConsult. The present study showed that 33 to 75 percent of the target group of four million persons will actually complete the questionnaire. From all persons with an elevated risk score, only 36 to 86 percent will visit the general practitioner. Thus, in an average Dutch general practice, consisting of 2350 patients, about 550 people who are not receiving medical treatment are eligible to complete the questionnaire. Ultimately, about 80 people per general practice will have an elevated risk score and will be invited to visit the general practice.
 

Home / Documenten en publicaties / Het PreventieConsult module Cardiometabool : Omvang van de doelgroep en karakteristieken van deelnemers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu