RIVM_Logo

Valuing airport noise in the Netherlands : Influence of noise on real estate and land prices

Monetarisatie van luchtvaartgeluid in Nederland : Invloed van geluid op huizenprijzen en grondmarkt

Publiekssamenvatting

Het waardeverlies van onroerend goed als gevolg van de geluidoverlast door luchtvaart in Nederland wordt geschat op ongeveer 1 miljard euro. Dit is vergelijkbaar met het waardeverlies door lawaai van snelwegen in Nederland als geraamd in een eerdere studie van het RIVM. Het geluid veroorzaakt door Amsterdam Airport Schiphol draagt voor ongeveer 65% bij aan het waardeverlies. Militaire luchthavens en laagvliegroutes hebben een bijdrage van 30 % en andere civiele luchthavens van 5 %. Naast het waardeverlies van onroerend goed is de waardevermindering van grondprijzen geschat aan de hand van de stedelijk gebieden rond luchthavens waar vanwege geluid geen nieuwe woningen mogen worden gebouwd. Dit komt neer op bijna 600 miljoen euro voor Nederland. Schiphol draagt voor ongeveer 60% bij aan dit bedrag. Het waardeverlies van onroerend goed kan met enkele honderden miljoenen euro's afnemen indien nieuwe stillere vliegtuigen de huidige toestellen vervangen. Inzet van stillere vliegtuigen kan ook de grondprijzen van belast gebied verhogen als de huidige zonering voor nieuwe woningbouw daarbij kunnen worden gereduceerd. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een kosten-baten studie naar luchtvaartlawaai. De waarderingsmodellen die worden gebruikt in deze studie zijn ook gebruikt in andere internationale studies. Er bestaat echter geen algemene consensus over de parameters in deze modellen.

Synopsis

The depreciation of real estate value due to airport noise in the Netherlands is rated at approximately 1 billion euros. This is comparable to the depreciation due to noise from motorways in the Netherlands, which was found in an earlier study by RIVM in 2007. The noise produced by Amsterdam Airport Schiphol contributes about 65% to the social costs. Military airports and flying areas contribute 30% and other civil airports 5%. Apart from depreciation of real estate, depreciation of land value was estimated by determining the urban areas around airports in which no new houses can be built due to aircraft noise. The depreciation of land value is estimated to nearly 600 million euros for the Netherlands. Amsterdam Airport Schiphol contributes approximately 60% to this amount. For real estate value, the social losses may decrease with several hundred million euros in case more silent new aircraft will replace current aircraft. More silent aircraft can also increase the value of exposed land, provided also the noise zone for new housing would be reduced accordingly. These are the main results of a cost-benefit study of aviation noise. The valuation models used in this study were also used in other international studies. However, there is no general consensus on the parameters in these models.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Valuing airport noise in the Netherlands : Influence of noise on real estate and land prices

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu