RIVM_Logo

Are common intervention strategies to prevent a range of allergic conditions feasible?

Publiekssamenvatting

Voedselallergie, hooikoorts, eczeem en astma zijn allemaal allergische aandoeningen. Deze aandoeningen ontstaan in verschillende stadia van het leven en zouden elkaar kunnen beïnvloeden. De betrokken allergenen zijn ook anders in de verschillende levensstadia. Of deze allergische aandoeningen een gemeenschappelijke etiologie hebben is tot op heden onopgehelderd. Als de etiologie hetzelfde is, of als risicofactoren voor deze aandoeningen overlappen, zou het wellicht mogelijk zijn om interventiestrategieën te ontwikkelen die het hele spectrum van allergische aandoeningen kunnen beïnvloeden. In een recente literatuurstudie zijn mogelijke risicofactoren voor voedselallergie onderzocht. In de huidige studie wordt geanalyseerd of borstvoeding, allergeenvermijding, introductie van vaste voeding, pre- en probioticagebruik, en meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA) inname een rol spelen bij de ontwikkeling van luchtwegallergieën. Deze factoren zijn geselecteerd op basis van hun mogelijke effect op ontwikkeling van voedselallergie. Daarnaast wordt de impact van geadviseerde interventiestrategieën bediscussieerd. De belangrijkste conclusies zijn: - Borstvoeding is een beschermende factor in de ontwikkeling van luchtwegallergie. Voor voedselallergie zijn de effecten minder consistent; - Er is enig bewijs dat inname van PUFA geassocieerd is met de ontwikkeling van luchtwegallergie en voedselallergie; - De andere bestudeerde risicofactoren hebben geen effect op ontwikkeling van luchtwegallergie; - Een strategie om ontwikkeling van allergie bij baby's te remmen is het uitstellen van de introductie van vaste voeding. De data in de literatuur geven aan dat dit de ontwikkeling van allergie niet kan voorkomen en mogelijk, zelfs een risicofactor is. Veelbelovende onderzoeksgebieden die wellicht zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe interventiestrategieën zijn: vitamine D-, PUFA- en antioxidant- inname, beïnvloeding van de darmflora, en programmering van voedselallergie tijdens de ontwikkeling. Daarnaast moeten lopende studies over mogelijke nadelige effecten van het uitstellen van de introductie van vast voedsel, nauwkeurig gevolgd worden.

Synopsis

Allergic conditions comprise food allergy, rhinitis, atopic dermatitis and asthma. These allergic conditions present at various stages in life and may influence each other. Different allergens are involved at different stages in life. It is still unclear if the different allergic conditions have a common or distinct etiology. If food allergy and respiratory allergy have a common aetiology or if risk factors are overlapping, common intervention strategies may be possible. In a previous study (putative) risk factors for food allergy were identified. In the current literature study breast-feeding, allergen avoidance, introduction of solid foods, pre-and probiotics intake, and (poly unsaturated fatty acid (PUFA) intake were studied in relation to development of respiratory allergy. These factors were selected based on their (possible) effect on development of food allergy. In addition, the impact of currently promoted intervention strategies was discussed. The main conclusions are that: - Breast feeding is a protective factor in the development of respiratory allergy. For food allergy data are conflicting; - There is limited evidence to suggest that intake of PUFA is associated with development of respiratory allergy. There is also limited evidence that PUFA intake is associated with development of food allergy; - Other studied risk factors for food allergy did not affect development of respiratory allergy; - One of the strategies to prevent development of allergy is allergen avoidance or delayed introduction of solid foods. Data described in the literature indicate that this does not prevent allergy and may even be a risk factor. Promising areas of research that will help develop intervention strategies in the future are: vitamin D- , PUFA and antioxidant-intake, modulation of intestinal flora, and developmental programming of food allergy. In addition, ongoing studies on possible detrimental effects of delayed introduction of solid foods, need to be monitored closely.
 

Home / Documenten en publicaties / Are common intervention strategies to prevent a range of allergic conditions feasible?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu