RIVM_Logo

Risk of systemic effects after dermal exposure for workers : Part A: Proposed approaches for risk evaluation

Risico's op systemische effecten na huidblootstelling : Deel A: voorgestelde aanpakken voor risico-evaluaties

Publiekssamenvatting

Een eenvoudige aanpak is voorgesteld om risico's op systemische effecten na huidblootstelling in arbeidssituaties aan chemische stoffen te kunnen beoordelen. De wetgeving vereist dat werkgevers hun werknemers veilig en gezond laten werken en dit ook aan kunnen tonen. Op dit moment worden systemische effecten na huidblootstelling vaak niet meegenomen in Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) door een werkgever. De eenvoudige aanpak is gebaseerd op beschikbare stof- en toxiciteitsgegevens en samengevat in een werkschema. Om risico's te beoordelen of uit te sluiten worden twee methoden beschreven. De eerste methode houdt in dat wordt aangetoond dat er geen huidblootstelling of huidopname van een stof is. In de tweede methode, wordt beschreven hoe huidblootstelling en normen van een stof kunnen worden verkregen. De verkregen huidblootstelling en norm kunnen dan met elkaar vergeleken worden om een risico te kunnen beoordelen. Als onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, dan worden aanbevelingen gedaan voor een alternatieve aanpak, die meer toxicologische kennis vereist.

Synopsis

A simple approach is suggested to evaluate risks of systemic effects after occupational dermal exposure to chemical substances. Legislation requires that employers provide a safe and healthy workplace for their employees and moreover that employers should be able to prove that the occupational exposure is safe. However, up till now an evaluation of risks associated with occupational dermal exposure is rarely included. The approach, which is represented in a flowchart, is based on available information on the substance's properties. To assess or exclude possible risks from occupational dermal exposure two methods were described. The first method describes how the dermal exposure and/or dermal absorption of a substance can be excluded. In the second method is described how exposure estimates and limit values can be obtained and compared to each other to assess the risk. If the data is considered insufficient, alternative methods are suggested, which however require more toxicological assessment skills.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Risk of systemic effects after dermal exposure for workers : Part A: Proposed approaches for risk evaluation

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu