RIVM_Logo

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. Periode 2007

Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of COVRA N.V. Period 2007

Publiekssamenvatting

Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van COVRA . Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die COVRA uitvoert. Doorgaans komen de afvalwateranalyses goed overeen, zo ook de gammaspectrometrieresultaten, de totaal-alfa, 3H en 14C resultaten in 2007. Enkele verschillen in 2007 betreffen de nucliden 106Ru en 125Sb, en enkele lage activiteitsconcentraties voor 22Na en 60Co in afvalwater. De verschillen in de totaal-bèta meetwaarden van RIVM en de rest-bèta meetwaarden van COVRA zijn acceptabel, mede gezien het feit dat RIVM en COVRA verschillende meetprincipes toepassen. De meetresultaten in ventilatieluchtmonsters komen goed overeen. Het RIVM heeft in 2007 zeven afvalwatermonsters en acht monsters van ventilatielucht geanalyseerd, die verspreid over het jaar door COVRA zijn genomen. Opdrachtgever is de Kernfysische Dienst van het ministerie van VROM.

Synopsis

Within the framework of a monitoring programme, the RIVM measures the release of radioactivity into the waste water an atmosphere of COVRA N.V. Measurements are carried out eight times per year. This form of counterexpertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by COVRA . The two different sets of measurements are generally in agreement, as was also the case in waste water samples of 2007 for the gammaspectrometric results, the gross-alpha, 3H and 14C results. A few discrepancies that were observed in 2007 concern the nuclides 106Ru and 125Sb, and the presence of a low activity of 22Na and 60Co in waste water. The differences in the gross-beta results from RIVM and the rest-beta results from COVRA are reasonable. This is regarding the fact that RIVM and COVRA apply different measuring principles. The results obtained by RIVM and COVRA in ventilation air samples are in good agreement. The RIVM analyzed seven waste water samples and eight samples of ventilation air taken by COVRA at various time points dispersed throughout 2007. The analyses were carried out on behalf of the Department of Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM).
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. Periode 2007

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu