RIVM_Logo

Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2012

Radioactiviteit in het Nederlandse milieu : Resultaten in 2012

Publiekssamenvatting

In 2012 voldeed Nederland aan de Europese verplichting om jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu en in voeding te meten. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht deze metingen jaarlijks te verrichten volgens het Euratom-verdrag uit 1957. Nederland voert daarbij de aanbevelingen uit die in 2000 zijn opgesteld om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren. De metingen leveren achtergrondwaarden op, oftewel radioactiviteitsniveaus die onder normale omstandigheden aanwezig zijn. Deze waarden kunnen bijvoorbeeld bij calamiteiten of rampen als referentie dienen. Het RIVM rapporteert namens Nederland over radioactiviteit in het milieu aan de Europese Unie. Radioactiviteit in lucht, voedsel en melk In 2012 vond in een niet nader gespecificeerd gebouw in Budapest (Hongarije) een radiologisch incident plaats waarna in Nederland het vrijgekomen radionuclide te meten was. Dit radionuclide werd hier van 27 januari tot 2 februari in luchtstof aangetoond. Het niveau was zeer laag en vormde geen risico voor de volksgezondheid. Op bovenstaand incident na lieten metingen in lucht en omgeving een normaal beeld zien, dat niet verschilde van voorgaande jaren. De radioactiviteitsniveaus in voedsel en melk liggen net als in voorgaande jaren duidelijk onder de Europese limieten die zijn opgesteld voor consumptie en export. Radioactiviteit in oppervlaktewater In het oppervlaktewater liggen de radioactiviteitsniveaus op een aantal locaties boven de streefwaarden die in de Vierde Nota waterhuishouding (1998) zijn bepaald. De streefwaarden mogen bij voorkeur niet overschreden worden, maar de overschrijdingen zijn zodanig dat ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De mate van radioactiviteit in oppervlaktewater wordt beoordeeld op basis van streefwaarden; er bestaan voor oppervlaktewater geen limieten voor toezicht en handhaving op radioactieve stoffen.

Synopsis

In 2012 the Netherlands fulfilled the European obligation to annually measure radioactivity in the environment and in food. All Member States of the European Union are required to perform these measurements each year under the terms of the Euratom Treaty of 1957. Moreover, the Netherlands complied with the guidelines (as established in 2000) for performing the measurements on a uniform basis for every Member State. The measurements provide background values of radioactivity which are present under normal circumstances. These can be used as reference values, for instance, during a nuclear emergency. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reports to the European Union about radioactivity in the environment on behalf of the Netherlands. Radioactivity in air, food, and milk In 2012 a radiological incident occurred, the consequences of which could be detected in the Netherlands. A radionuclide originating from an accidental release at a facility in Budapest (Hungary) was detected in air dust from 27 January until 2 February. The level of the radionuclide measured in the Netherlands as a result of this incident was very low and did not pose a threat to public health. Except for measurements performed during this radiological incident, levels in the air were normal and within the range of previous years. Radioactivity levels in food and milk were well below the export and consumption limits set by the European Union. Radioactivity in surface water In some locations, the radioactivity levels in surface water were above the target values set by the Vierde Nota Waterhuishouding (1998). Target values should preferably not be exceeded, but they are not set limits as such. The measured levels do not, however, pose a threat to public health.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2012

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu