RIVM_Logo

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2013

Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of the Borssele nuclear power plant : Period 2013

Publiekssamenvatting

Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van de kerncentrale Borssele. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die de kerncentrale uitvoert. Doorgaans komen de analyses overeen, zo ook in 2013. Enkele verschillen in dat jaar betreffen radionucliden in afvalwater met een grote neiging tot adsorptie aan vaste deeltjes. Deze verschillen komen voort uit de inhomogene verdeling van activiteit in een watermonster en zijn daardoor nauwelijks kleiner te maken. De vergelijking in de 3H data in afvalwater was duidelijk beter dan het voorgaande jaar. In ventilatielucht is slechts in vier monsters door RIVM een zeer lage concentratie aan 131I aangetroffen; driemaal onder de detectiegrens van KCB en éénmaal met een goede overeenkomst tussen KCB en RIVM. De data voor 3H en 14C in ventilatielucht worden in 2015 door RIVM in een separaat briefrapport gerapporteerd. Het RIVM heeft in 2013 acht afvalwatermonsters en acht monsters van ventilatielucht geanalyseerd, die verspreid over het jaar gedurende een week door KCB zijn genomen. Opdrachtgever is de Kernfysische Dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Synopsis

Within the framework of a monitoring programme, the RIVM measures the release of radioactivity into the waste water and atmosphere of the nuclear power plant at Borssele. Measurements are carried out eight times per year. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by the Borssele plant. The two different sets of measurements are generally in agreement, as is also the case in 2013. The agreement in the activity concentrations of gamma emitters in waste water was good with a few exceptions. Some differences concern radionuclides in waste water with a tendency to attach to solid particles. These differences originate from an inhomogeneous distribution in the water sample and can hardly be improved. For 3H the agreement was clearly improved compared to the last report. In ventilation air only in four air samples a minute concentration of 131I was observed. This was once in good agreement between KCB and RIVM, and in three cases well below the detection limit of KCB. The 2013 data for 3H and 14C in ventilation air are due in 2015. The RIVM analyzed eight waste water samples and eight samples of ventilation air taken by KCB at various time points dispersed throughout 2013. The analyses were carried out on behalf of the Department of Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu