NH3 emissiefactoren GCN2016

Emissiefactoren voor NH3 voor wegverkeer zijn in 2015 voor het eerst vastgesteld voor gebruik bij de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ze zijn gebaseerd op dezelfde modellen, scenario’s en onderliggende gegevens als de andere emissiefactoren. De huidige emissiefactoren zijn geactualiseerd in 2016.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

NH3 emissiefactoren GCN2016 23 maart 2016, XLSX | 19kB

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu