Nieuws en actuele thema's

Regionale zorgnetwerken

13 juni 2017 - Regionale zorgnetwerken zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak van antibioticaresistentie. Tien regio’s hebben nu de opdracht een netwerk te vormen. De landelijke coördinatie is in handen van GGD GHOR Nederland en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Lees hier een interview met projectleiders Anja Schreijer en Arold Reusken.

Pilots terugdringen onjuist antibiotica

20 mei 2017 - Binnenkort starten per sector (huisarts, ziekenhuis, verpleeghuis) enkele pilots om te kijken op welke manier het antibioticagebruik kan worden teruggedrongen. Bij alle pilots wordt gekeken naar de behandeling van luchtweg- en urineweginfecties met antibiotica.

Antibiotica Brigade on tour

4 april 2017 - Op uitnodiging van het Ministerie van VWS reist Museum Boerhaave dit jaar door Nederland met de mobiele tentoonstelling Antibiotica Brigade. De Antibiotica Brigade belicht antibiotica van alle kanten. Bezoekers zien de ontwikkeling van antibiotica door een Virtual Reality-bril, scannen hun hand op resistente bacteriën en kijken door de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek.

Antibiotica Brigade

 

 

 

Home / Onderwerpen / A / Antibioticaresistentie / Nieuws en actuele thema's

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu