De organisatie van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het ministerie is opdrachtgever voor alle bevolkingsonderzoeken. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM verzorgt de landelijke aansturing en begeleiding. De screeningsorganisaties coördineren de regionale uitvoering.

Opdrachtgever

Het ministerie van VWS is eindverantwoordelijke voor alle bevolkingsonderzoeken. Het ministerie neemt besluiten, na advies van de Gezondheidsraad, over belangrijke veranderingen binnen de onderzoeken. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor de Subsidieregeling publieke gezondheid, waaruit de bevolkingsonderzoeken worden gefinancierd. Daarnaast geeft het ministerie de WBO-vergunningen af. Via ZonMW financiert het ministerie wetenschappelijk onderzoek naar mogelijkheden om de bevolkingsonderzoeken verder te verbeteren.

Landelijke aansturing en begeleiding

Het CvB-RIVM voert de landelijke aansturing en begeleiding van de kankerscreeningen uit namens de minister van VWS. Het RIVM is gemandateerd om de subsidieregeling uit te voeren, is daarbij verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering en treedt namens VWS op als kasbeheerder.

Het CvB-RIVM laat zich in de landelijke aansturing en begeleiding van de kankerscreeningen adviseren door programmacommissies, die als doel hebben de bevolkingsonderzoeken zo goed mogelijk te laten functioneren. Daartoe adviseren ze ook over relevante ontwikkelingen en wenselijke innovaties. Deelnemers nemen op persoonlijke titel zitting en geven advies op basis van hun specifieke kennis en expertise op het terrein van de screening.

Regionale uitvoering

De screeningsorganisaties coördineren de regionale uitvoering van de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker. In 2010 zijn de screeningsorganisaties gefuseerd in vijf stichtingen:

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteitsbewaking is in handen van de screeningsorganisaties. Zij hebben regionaal coördinerend pathologen in dienst die bij de laboratoria de kwaliteitsbewaking doen. Ook het bevorderen van de kwaliteit, door het houden van nascholingsbijeenkomsten, behoort tot hun takenpakket.

Monitoring en evaluatie

De prestaties van de bevolkingsonderzoeken worden continu gemonitored ten behoeve van eventuele bijstelling van de praktijk en het beleid. Deze monitoring wordt uitgevoerd door Landelijke Evaluatie Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker (LEBA). Het volgen van (internationale) epidemiologische ontwikkelingen in de preventieve en klinische kankerzorg die van belang zouden kunnen zijn voor het bevolkingsonderzoek maakt onderdeel uit van de werkzaamheden. LEBA is ondergebracht bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC in Rotterdam.

Voor de laatste cijfers over het bevolkingsonderzoek zie Feiten en cijfers.

Home / Onderwerpen / B / Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor professionals / Feiten en cijfers / De organisatie van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu