Uitnodiging of herinnering uit 2016

Vrouwen met een uitnodigingsbrief of herinneringsbrief uit 2016 kunnen niet meer meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Zij kunnen contact opnemen met hun regionale screeningsorganisatie voor een nieuwe uitnodiging voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek.

Voor vrouwen met een uitnodigings- of herinneringsbrief van het oude bevolkingsonderzoek uit 2016 zijn een aantal situaties en acties mogelijk. De belangrijkste staan hieronder.

Uitstrijkje na 1 december 2016

Als een vrouw de huisartsenpraktijk belt om een afspraak te maken voor een uitstrijkje met een oude uitnodiging of herinnering uit 2016 dan kan zij niet meer deelnemen aan het oude bevolkingsonderzoek.

Wil ze wel deelnemen? Dan kan de vrouw zelf contact opnemen  met de regionale screeningsorganisatie om een nieuwe uitnodigingsbrief voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek 2017 aan te vragen.

Zij krijgt dan een nieuwe uitnodiging met 2 barcodestickers vanaf het moment dat het bevolkingsonderzoek in haar regio wordt ingevoerd in 2017.

Wil zij daarop niet wachten? Dan kan zij op eigen kosten een uitstrijkje laten maken. Dit uitstrijkje is niet gratis, want valt niet onder het bevolkingsonderzoek. De kosten hiervan vallen onder haar zorgverzekering (eigen risico).

Uitslag PAP 0 2016

Vrouwen met een PAP 0-uitslag onbeoordeelbaar ontvangen vanaf november 2016 een aangepaste uitslagbrief. Omdat er voldoende tijd tussen de twee uitstrijkjes moet zitten kon het herhaaluitstrijkje niet meer in het oude bevolkingsonderzoek 2016 worden gemaakt.

De vrouw ontvangt in 2017 automatisch van de regionale screeningsorganisatie een nieuwe uitnodiging voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek 2017, ze hoeft daarvoor niets te doen

Uitstel tot 1 november 2016

Als een vrouw voor 1 november 2016 uitstel heeft aangevraagd, dan heeft zij een aangepaste uitnodigingsbrief ontvangen waarin stond dat zij na 1 december 2016 niet meer mee kan doen met het oude bevolkingsonderzoek 2016.

In 2017 kan zij dus met deze aangepaste uitnodigingsbrief uit 2016 niet meer meedoen met het oude bevolkingsonderzoek.

Wil ze wel deelnemen? Dan kan zij zelf contact opnemen  met de regionale screeningsorganisatie om een nieuwe uitnodigingsbrief met 2 barcodestickers voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek 2017 aan te vragen. Zij krijgt dan een uitnodiging vanaf het moment dat het bevolkingsonderzoek in haar regio wordt ingevoerd in 2017.

Uitstel na 1 november 2016

Als een vrouw tot na 1 november 2016 uitstel heeft aangevraagd, ontvangt zij in 2017 autmatisch van de regionale screeningsorganisatie een nieuwe uitnodiging voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek 2017, ze hoeft daarvoor niets te doen.

Handige informatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu